แถวนี้มีอะไร?

แถวนี้มีอะไร?

แถวนี้มีร้านค้าและที่น่าเดินเล่นมากมาย
พวกเราจะพาท่านไปชิมของอร่อยและเที่ยวชมสถานที่ต่างๆกันนะ>O<

แถวนี้มีร้านค้าและที่น่าเดินเล่นมากมาย
พวกเราจะพาท่านไปชิมของอร่อยและเที่ยวชมสถานที่ต่างๆกันนะ